Toestemmingsregister

Het opslaan van persoonsgegevens is gebaseerd op expliciete toestemming. Dan moet je dat kunnen bewijzen (verantwoordingsplicht). U dient dus een register bij te houden van de toestemming die u gekregen heeft, wanneer die gekregen is, en hoe die verkregen hebt, waarvoor die verkregen is en voor welke duur de toestemming is. Er wordt overigens nergens bepaald hoe lang die duur maximaal is. Dus webwinkel gegevens kunnen blijven staan totdat de klant aangeeft niet meer vermeld te willen worden, dan moet er actie worden ondernomen. En zodra de toestemming wordt ingetrokken  dient dit te worden geregistreerd.

Onze nieuwsbriefsoftware (MailPoet) voldoet aan bovenstaand, dus daar hoeft niet veel aan te gebeuren.

Te nemen actie:
• Instellingen nieuwsbriefsoftware goed zetten
• Cookie register automatiseren

Verwijderen

Verwijder de persoonsgegevens waarvan u niet kan legitimeren dat uw website ze verzamelt en opslaat. Schakel ook de plug-ins uit die dit doen, of ga op zoek naar alternatieve plug-ins die zich wel aan bovenstaande de regels houden.

Te nemen actie:
• Data check
• Vervangen oude plug-ins